Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng trưởng trong tháng 9/2015

Thứ 5, ngày 29/10/2015 08:43:42
Tôm xuất khẩu,tôm,tôm xuất khẩu sang Mỹ tháng 9 2015,tôm xuất khẩu sang Mỹ,Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng trưởng trong tháng 9/2015 So với 2 quý đầu năm 2015, Xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam trong quý 3 đã có sự khởi sắc mặc dù vậy vẫn chưa có sức bật để đạt được mức tăng trưởng dương. XK tôm quý 3 đạt 840,8 triệu USD, tăng từ 573,9 triệu USD của quý 1 và 716,2 triệu USD của quý 2 tuy nhiên vẫn giảm 26,6% so với cùng kỳ năm 2014. XK tôm tăng đều từ tháng 7 đến tháng 9 từ gần 263,5 triệu USD lên gần 305 triệu ... Xem chi tiết
scroll top