Nuôi tôm hiệu quả hơn nhờ luân canh

Thứ 7, ngày 10/10/2015 09:33:00
Nuôi tôm,nuôi tôm luân canh,đầm nuôi tôm,tôm sú,tôm thẻ chân trắng,Nuôi tôm hiệu quả hơn nhờ luân canh Trong khi người nuôi tôm nước lợ đang gặp nhiều khó khăn về thời tiết và thị trường, mô hình luân canh một vụ tôm, một vụ lúa đang phát triển khá ổn định và thể hiện tính bền vững cao. Xem chi tiết

Tôm thẻ chân trắng

Thứ 2, ngày 07/09/2015 10:34:41
Tôm thẻ chân trắng,tôm thẻ,Litopenaeus vannamei,Penaeus vannamei,tôm panđan,Tôm thẻ chân trắng Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, tên gọi trước đây Penaeus vannamei) là một dạng của tôm panđan (không phải Caridea) của vùng đông Thái Bình Dương thường được đánh bắt hoặc nuôi làm thực phẩm. Xem chi tiết
scroll top