Cua đồng

Thứ 6, ngày 02/10/2015 19:40:46
Cua đồng,họ cua đồng,điền giải,thịt cua đồng,cua đồng Trung Quốc,ca dao về cua,ca dao tục ngữ về cua,Somanniathelphusa sinensis,Parathelphusidae,Cua đồng Cua đồng hay còn gọi là điền giải, danh pháp khoa học: Somanniathelphusa sinensis, là một loài trong họ Cua đồng (Parathelphusidae) thuộc nhóm Cua nước ngọt và phân bố nhiều tại Việt Nam. Tại Việt Nam, thuật ngữ này thường dùng để chỉ chung cho những loài cua nước ngọt sống trong môi trường đồng ruộng và thường gặp nhất là cua đồng có tên khoa học Somanniathelphusa sinensis ... Xem chi tiết
scroll top