Mỹ: tăng nhập khẩu, giảm xuất khẩu thủy sản

Thứ 7, ngày 19/09/2015 08:36:03 - trong danh mục: Tổng hợp, Thủy sản
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ tăng 6,6% do giá giảm. Giá các loài thủy sản nhập khẩu chủ yếu như tôm, cá hồi salmon, cá rô phi tiếp tục giảm nhưng nhập khẩu cá tra đang tăng. Trong khi đó xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm.
Nhập khẩu cá tra tăng ấn tượng
Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu (NK) 1,6 triệu tấn thủy sản, đạt giá trị 11,24 tỷ USD, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 3,5% về giá trị.
Tôm tiếp tục là loài thủy sản NK nhiều nhất, đạt 316.117 tấn (tăng 6%) với giá trị 3,04 tỷ USD (giảm 15,6%).
NK cá hồi đạt 200.265 tấn (tăng 10,8%) với giá trị 1,6 tỷ USD (giảm 5%).
NK cá rô phi đạt 129.033 tấn với giá trị 586 triệu USD, tăng 4,8% về khối lượng nhưng giảm 5,7% về giá trị so với cùng kỳ.

Cá hồi
Cá hồi

Trong khi NK các loài thủy sản chủ yếu khác đều giảm về giá trị thì NK cá tra tăng ở mức 2 con số. Bảy tháng đầu năm, Mỹ NK 67.282 tấn cá tra, đạt giá trị 219,9 triệu USD, tăng 14,5% về khối lượng và 16,3% về giá trị.

Xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm
Khối lượng xuất khẩu (XK) thủy sản trong 7 tháng đầu năm của Mỹ đạt 851.482 tấn giảm mạnh 12%. Xét về giá trị, XK đạt 2,87 tỷ USD, giảm 4,3 so với cùng kỳ.
XK cá minh thái Alaska đạt 220.568 tấn (giảm 6,1%) với giá trị 639,2 triệu USD (giảm 5,5%).
XK cá hồi đạt 69.344 tấn (giảm 12%) và giá trị đạt 348,4 triệu USD (giảm 2,7%).
XK tôm hùm tương đối ổn định. Khối lượng XK đạt 13.379 tấn với trị giá 204,2 triệu USD.

Bình luận

*
*
*Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

scroll top